Spojíme vás s angličtinou

Čím lepšie viete cudzí jazyk, tým bohatší je váš svet.
Radi vám pomôžeme pri štarte do lepšej budúcnosti,
ktorej súčasťou je aj sebavedomé a správne používanie
anglického jazyka.


Naše kurzy

Naše kurzy prispôsobíme vašim potrebám. Individuálne vyučovanie, vyučovanie v mikroskupinách, kurzy s „native speakerom“ (rodeným hovoriacim v anglickom jazyku), obchodná angličtina (Business English), angličtina pre mladých a deti. Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie“ a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách.

Kurzy

Netradičná jazyková škola

Vieme, čo naši študenti potrebujú. Sme netradičná jazyková škola s prepracovanou a overenou výukou. Zakladatelia jazykovej školy BEST sú kvalifikovaní učitelia anglického jazyka - držitelia medzinárodne uznávaného certifikátu Cambridge CELTA.

metódy