Cenník

SLUŽBY SENIOR TEACHER / SENIOR UČITEĽ - Individuálna výučba a malé skupiny:

Názov služby Počet osôb/vyuč. hodina Dĺžka vyuč. hodiny Cena/osoba
Individuálna výučba SR 1 osoba 60 min 16 €
Skupinová výučba 2 SR 2 osoby 60 min 8 €
Skupinová výučba 3 SR 3 osoby 60 min 6 €
Skupinová výučba 4 SR 4 osoby 60 min 5 €

SLUŽBY SENIOR TEACHER - PREMIUM (Vladimír Dolinec) Individuálna výučba a malé skupiny

Názov služby Počet osôb/vyuč. hodina Dĺžka vyuč. hodiny Cena/osoba
Individuálna výučba, premium (VD) 1 osoba 60 min 18 €
Skupinová výučba 2 premium (VD) 2 osoby 60 min 9 €
Skupinová výučba 3 premium (VD) 3 osoby 60 min 6,50 €
Skupinová výučba 4 premium (VD) 4 osoby 60 min 5,50 €
Obchodná angličtina 1 osoba 60 min 19 €
Obchodná angličtina, skupinová výučba 2 2 osoby 60 min 10 €
Obchodná angličtina, skupinová výučba 3 3 osoby 60 min 7 €
Obchodná angličtina, skupinová výučba 4 4 osoby 60 min 6 €

SLUŽBY NATIVE SPEAKER < - Individuálna výučba a malé skupiny

Názov služby Počet osôb/vyuč. hodina Dĺžka vyuč. hodiny Cena/osoba
Individuálna výučba NS 1 osoba 60 min 21 €
Skupinová výučba 2 NS 2 osoby 60 min 11 €
Skupinová výučba 3 NS 3 osoby 60 min 7,50 €
Skupinová výučba 4 NS 4 osoby 60 min 5,50 €

SLUŽBY JUNIOR TEACHER - Individuálna výučba a malé skupiny

Názov služby Počet osôb/vyuč. hodina Dĺžka vyuč. hodiny Cena/osoba
Individuálna výučba JR 1 osoba 60 min 12 €
Skupinová výučba 2 JR 2 osoby 60 min 6,50 €
Skupinová výučba 3 JR 3 osoby 60 min 4,50 €
Skupinová výučba 4 JR 4 osoby 60 min 4 €

SKUPINOVÉ KURZY 5-8 študentov

Názov služby Popis Cena/osoba
BEST TEENS Konverzačné skupiny založené na interaktívnych aktivitách s multimediálnym obsahom (video, audio, social media), skupina 5-8 detí (60 minút) 11-13 rokov; 14-16 rokov - (38 hodín/polrok) 140 €
BEST KIDS Konverzačné skupiny založené na interaktívnych aktivitách s multimediálnym obsahom (video, audio, social media), skupina 5-8 ľudí (60 minút) 5-7, 8-10 rokov, (38 hodín/polrok) 140 €
NATIVE SPEAKER INTERMEDIATE/UPPER INTERMEDIATE Skupinový kurz (5-8 študentov) s native speaker lektom pre študentov na stredne pokročilej úrovni (38 hodín/polrok) 171 €
BEST MATURITA Kurz zameraný na prípravu na maturitu z anglického jazyka, skupina 5-8 ľudí (60 minút), 17-18 rokov (38 hodín/polrok) 155 €

Stiahnuť VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Ostatné ceny (výučba mimo prevádzkarne, výučba odbornej problematiky, neštandardná dĺžka vyučovacej hodiny atď.) sa vypracovávajú individuálne po dohode.

Objednanú hodinu je nutné zrušiť najneskôr 24 hodín vopred! V opačnom prípade je zaúčtovaná rovnako ako hodina odučená.

Pri skupinovej výučbe (viac ako 2 frekventantov) sa pri neúčasti poplatok nevracia.

Cenník je platný od 20.8.2018