Naša ponuka kurzov


Individuálna výučba – one to one (121)

Individuálna výučba je jednou z najobľúbenejších typov kurzov anglického jazyka v doterajšej histórii našej jazykovej školy a do popredia sa dostáva aj celosvetovom meradle.

Je to spôsobené niekoľkými výhodami ako:

  • fakt, že študent sa nedelí o priestor na hodine a má 100% pozornosť učiteľa;
  • študent má veľkú mieru kontroly nad priebehom hodín a výučba sa prispôsobuje jeho tempu;
  • individuálne potreby študenta sú na prvom mieste;
  • využíva proces vzájomného učenia medzi učiteľom a študentom;
  • nevzniká pri nej problém zmiešaných úrovní študentov.

U nás si môžete vybrať z viacerých učiteľov vrátane individuálnej výučby s native speaker lektorom. Ponúkame tiež zvýhodnené ceny individuálnej výučby s junior učiteľmi pre deti.

Výučba v malých skupinách

Výučba v malých skupinách (2-4 študenti) pre deti aj dospelých spája výhody individuálnej výučby a skupinovej výučby anglického jazyka. Študent má stále veľa priestoru, ale využíva sa aj práca v pároch a dynamika skupiny, v ktorej je viac priestoru na komunikáciu s viacerými partnermi.

Ponúkame zvýhodnené ceny výučby s junior učiteľmi najmä pre deti, výučbu skúsenými lektormi ako aj native speaker lektorom.


SKUPINOVÉ KURZY PRE DETI

BEST Lil’ Kids (5-7 rokov) 2x60minút/týždeň

Skupinový kurz (5-8 detí) pre deti vo veku 5 a 7 rokov zameraný na učenie sa hrou a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí ku angličtine. Toto sa snažíme dosiahnuť pomocou striedania dynamických pohybových aktivít, hier, súťaží a multimediálneho obsahu (video, rozprávky, pesničky) výtvarných a iných produktívnych a konverzačných aktivít.

BEST Kids (8-10rokov) 2x60minút/týždeň

Skupinový kurz (5-8 detí) pre deti vo veku 8 a 10 rokov ameraný na učenie anglického jazyka hrou a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí ku angličtine. Toto sa snažíme dosiahnuť pomocou striedania dynamických pohybových aktivít, hier, súťaží a multimediálneho obsahu (video, rozprávky, pesničky) výtvarných a iných produktívnych a konverzačných aktivít.

BEST TEENs (11-13 rokov) 2x90minút/týždeň

Skupinový kurz (5-8 detí) pre staršie deti vo veku 11 až 13 rokov ameraný na učenie anglického jazyka komunikatívnou metódou s cieľom odstrániť komunikačný blok a rozvinúť ich komunikačné schopnosti. Toto sa snažíme dosiahnuť pomocou aktivít zameraných na všetky jazykové zručnosti (rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pomocou využitia multimediálneho obsahu a tém blízkych tejto vekovej skupine (hudba, videá, filmy, seriály).

BEST TEENS (14 – 16 rokov) 2x90 minút/týždeň

Skupinový kurz (5-8 detí) pre teenagerov vo veku 14 až 16 rokov zameraný na učenie sa komunikatívnou metódou s cieľom odstrániť komunikačný blok a rozvinúť ich komunikačné schopnosti. Toto sa snažíme dosiahnuť pomocou aktivít zameraných na všetky jazykové zručnosti (rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pomocou využitia multimediálneho obsahu a tém blízkych tejto vekovej skupine (hudba, videá, filmy, seriály).

BEST MATURITNÝ KURZ (17 -18 rokov) 2x90minút/týždeň

Skupinový kurz zameraný na prípravu študentov na maturitu z anglického jazyka. Výučba je vedená komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora.


KURZY PRE DOSPELÝCH

NATIVE SPEAKER INTERMEDIATE – skupinový kurz 2x90 mins

Skupinový kurz (5-8 študentov) s native speaker lektorom pre študentov na stredne pokročilej úrovni anglického jazyka. Vyučovanie je vedené komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora z Veľkej Británie.

NATIVE SPEAKER UPPER-INTERMEDIATE - skupinový kurz 2 x 90 mins

Skupinový kurz (5-8 študentov) s native speaker lektom pre študentov na pokročilej úrovni anglického jazyka.Vyučovanie je vedené komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora z Veľkej Británie.

BEST GRAMMAR 1x60 min – INTERMEDIATE

Skupinový kurz (5-8 študentov) zameraný výlučne na gramatiku v anglickom jazyku. Vhodný pre študentov, ktorí si potrebujú zopakovať svoje gramatické znalosti, alebo ako prídavok k bežnej one-to-one hodine/kurzu. Obsahom kurzu sú gramatické časy, frázové slovesá, predložky, podmienkové/časové/želacie vety, trpný rod a pod. Študenti majú k dispozícii harmonogram, na základe ktorého sa môžu rozhodnúť, ktorej hodiny sa zúčastnia.

Obchodná angličtina

Ponúkame aj kurzy obchodnej angličtiny. Väčšinou sa jedná o individuálnu výučbu no v prípade záujmu poskytujeme skupinové kurzy pre firemných zákazníkov.

Miesto konania kurzov: Anglická jazyková škola BEST, Zvolen. V prípade potreby je možné uskutočniť kurzy aj priamo u klienta.

Pri nenaplnení počtu študentov v skupine si vyhradzujeme právo kurz neotvoriť a ponúknuť kurzy v menších skupinách (viď cenník).