Individuálna výučba – one to one (121)

Individuálna výučba (1 učiteľ – 1 žiak) patrí k najobľúbenejším typom výuky anglického jazyka nielen v našej jazykovej škole.

Výhody:

  • nedelíte sa o priestor na hodine a máte 100% pozornosť učiteľa;
  • máte veľkú mieru kontroly nad priebehom hodín; 
  • výučbu si prispôsobíte svojmu vlastnému tempu;
  • vaše individuálne potreby sú na prvom mieste;
  • prežívate vysoko motivujúci proces vzájomného učenia medzi učiteľom a študentom;
  • môžete si vybrať z viacerých učiteľov vrátane individuálnej výučby s „native speaker“ (rodeným hovoriacim) lektorom.

Hľadáte individuálny kurz pre vaše dieťa?

Využite teraz zvýhodnené ceny individuálnej výučby s junior učiteľmi pre deti.

Výučba v malých skupinách

Výučba v malých skupinách (2-4 študenti) pre deti aj dospelých spája výhody individuálnej výučby a skupinovej výučby anglického jazyka.

  • využívate väčšiu variabilitu jazykovej praxe - v pároch, skupinkách...
  • komunikácia v s rôznymi partnermi, v skupinkách uvoľňuje trému, zábrany, podporuje spontánnosť a „hovorenie“

Hľadáte vekovo primeraný kurz pre vaše dieťa?

Ponúkame zvýhodnené ceny výučby s junior učiteľmi najmä pre deti, výučbu skúsenými lektormi ako aj „native speaker“ (rodeným hovoriacim) lektorom.


KURZY PRE DETI

BEST Lil’ Kids(5-7 rokov) 2x60min

Skupinový kurz (5-8 detí) pre deti vo veku 5 a 7 rokov zameraný na učenie sa hrou a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí ku angličtine pomocou striedania dynamických pohybových aktivít, hier, súťaží, multimediálneho obsahu (video, rozprávky, pesničky) výtvarných a iných produktívnych a konverzačných aktivít.

BEST Kids(8-10 rokov) 2x60mins

Skupinový kurz (5-8 detí) pre deti vo veku 8 a 10 rokov zameraný na učenie anglického jazyka hrou a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí ku angličtine pomocou striedania dynamických pohybových aktivít, hier, súťaží, multimediálneho obsahu (video, rozprávky, pesničky) výtvarných a iných produktívnych a konverzačných aktivít.

BEST TEENs (11-13 rokov) (2x90mins)

Skupinový kurz (5-8 detí) pre staršie deti vo veku 11 až 13 rokov zameraný na učenie anglického jazyka komunikatívnou metódou s cieľom odstrániť komunikačný blok a rozvinúť ich komunikačné schopnosti pomocou aktivít zameraných na všetky jazykové zručnosti (rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika), využitím multimediálneho obsahu a tém blízkych tejto vekovej skupine (hudba, videá, filmy, seriály).

BEST TEENS (14 – 16 rokov) 2x90 mins

Skupinový kurz (5-8 detí) pre teenagerov vo veku 14 až 16 rokov zameraný na učenie sa komunikatívnou metódou s cieľom odstrániť komunikačný blok a rozvinúť ich komunikačné schopnosti pomocou aktivít zameraných na všetky jazykové zručnosti (rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika), využitím multimediálneho obsahu a tém blízkych tejto vekovej skupine (hudba, videá, filmy, seriály).

BEST MATURITNÝ KURZ (17 -18 rokov) 2x90mins

Skupinový kurz zameraný na prípravu študentov na maturitu z anglického jazyka. Výučba je vedená komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora.


KURZY PRE DOSPELÝCH

NATIVE SPEAKER INTERMEDIATE – skupinový kurz 2x90 mins

Skupinový kurz (5-8 študentov) s native speaker lektorom pre študentov na stredne pokročilej úrovni anglického jazyka. Vyučovanie je vedené komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora z Veľkej Británie.

NATIVE SPEAKER UPPER-INTERMEDIATE - skupinový kurz 2 x 90 mins

Skupinový kurz (5-8 študentov) s native speaker lektom pre študentov na pokročilej úrovni anglického jazyka. Vyučovanie je vedené komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika) pod vedením skúseného CELTA lektora z Veľkej Británie.

BEST GRAMMAR 1x60 min – INTERMEDIATE

Skupinový kurz (5-8 študentov) zameraný výlučne na gramatiku v anglickom jazyku. Vhodný pre študentov, ktorí si potrebujú zopakovať svoje gramatické znalosti, alebo ako prídavok k bežnej one-to-one hodine/kurzu. Obsahom kurzu sú gramatické časy, frázové slovesá, predložky, podmienkové/časové/želacie vety, trpný rod a pod. Študenti majú k dispozícii harmonogram, na základe ktorého sa môžu rozhodnúť, ktorej hodiny sa zúčastnia.

Obchodná angličtina

Ponúkame aj kurzy obchodnej angličtiny. Väčšinou sa jedná o individuálnu výučbu no v prípade záujmu poskytujeme skupinové kurzy pre firemných zákazníkov.

Miesto konania kurzov: Anglická jazyková škola BEST, Zvolen. V prípade potreby je možné uskutočniť kurzy aj priamo u klienta.

Pri nenaplnení počtu študentov v skupine si vyhradzujeme právo kurz neotvoriť a ponúknuť kurzy v menších skupinách (viď cenník).